De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Ampowr BV en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Als u vertrouwen stelt in dergelijke informatie, doet u dit volledig op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor verlies of schade, inclusief en zonder beperking, indirecte of gevolgschade of -verlies, of verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u via links andere websites openen die niet onder het beheer van Ampowr BV vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die hierin worden uitgedrukt.

Alles wordt in het werk gesteld om de website beschikbaar en bruikbaar te houden. Wij accepteren echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.