WIJ ZIJN VOLLEDIG TOEGEWIJD AAN EEN NET-ZERO TOEKOMST
Word deel van de energietransitie.

Onze toewijding aan de klimaatvoetafdruk is gericht op toekomstige berekeningen om de individuele klimaatvoetafdruk van ons product vast te stellen. We stappen over op hernieuwbare energie in al onze operaties en eindproducten. Hierdoor kunnen onze klanten beter geïnformeerde beslissingen nemen die direct invloed hebben op hun eigen klimaatacties.

We hebben een duidelijke focus op hoe we onze duurzaamheidsvisie en algehele doelen willen bereiken. Onze strategie is ontwikkeld om in lijn te zijn met een voortdurend veranderende wereld, en het is belangrijk voor ons om daarmee te groeien. We hebben hard gewerkt aan het ontwikkelen van onze strategie die zich richt op flexibiliteit voor snelle groei met een zeer slim risicobeperkingsplan. Dit helpt ons snel uitdagingen aan te pakken terwijl we onze doelen halen.

We willen de energie-industrie als geheel inspireren om verantwoordelijk te handelen en bij te dragen aan het oplossen van wereldwijde klimaatuitdagingen. Bij Ampowr hebben we een ambitieus plan om tegen 2050 netto nul uitstoot te bereiken. Bovendien roepen we overheden, bedrijven en partners op om hun bewustzijn te vergroten en samen te werken aan een toekomst met net-zero uitstoot.

Energie levert de grootste bijdrage aan de klimaatverandering, met ongeveer 60 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ampowr zet zich in om dit te verminderen.

Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren. Ampowr investeert intern in zijn eigen veerkrachtige infrastructuur en neemt maatregelen voor de lange termijn.

Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken. Met onze geïntegreerde aanpak wil Ampowr de ecologische voetafdruk verkleinen en de manier veranderen waarop de samenleving elektriciteit opwekt en gebruikt.

Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. Wij nemen deel aan klimaatacties, niet alleen via onze bedrijfsstrategie en bedrijfswaarden, maar ook door voorlichting aan onze belanghebbenden.

DE VOLLEDIGE CIRKEL

Een deel van onze toewijding is ook om Ampowr’s kernwaarden en bewustzijn te omarmen en te delen met al onze belanghebbenden, van interne stakeholders (werknemers, partners en productie) tot externe stakeholders (samenleving, overheden en klanten). We worden allemaal gedreven door ons doel: samen deel uitmaken van de net-zero toekomst.